جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی

کارگاههای آموزشی
-  دیابت و طب سنتی( زمان 96/8/24- محل کلاس 15  )
-    زخم پای دیابتی و پانسمان نوین ( زمان 96/8/24- محل سالن جلسات )
-   خود مدیریتی و خودمراقبتی در دیابت( زمان 96/8/25- محل سالن جلسات )
-   دیابت و CBT  ( درمان شناختی _ رفتاری) ( زمان 96/8/25- کلاس 15 )