این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان ارسال مقاله : 96/12/15 تا96/6/31

زمان برگزاری 26-24 آبانماه 1396

زمان اعلام نتایج 96/7/1 تا96/7/30